Типове сайт

Типовете сайт са подразделени в зависимост от тяхното кодиране и използваната CMS система за администриране